Συστήματα Κίνησης Οχημάτων

Σάββας Γκεϊβανίδης

Περιγραφή

Παρουσίαση και ανάπτυξη των βασικών εννοιών της επιστήμης και της τεχνολογίας στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία των εμβολοφόρων μηχανών εσωτερικής καύσης. Μελέτη των διαφόρων λειτουργικών και κατασκευαστικών παραμέτρων οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία, την απόδοση, την επίδοση και την δυναμική συμπεριφορά τους, σε συνδυασμό με την αξιοπιστία, τη διάρκεια ζωής, την επίδρασή τους στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. Μελέτη του εργαστηριακού εξοπλισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας αυτών.

Σημαντική Πληροφορία
Θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το ψηφιακό πιστοποιητικό από την ενότητα έγγραφα για ανοίξετε τις διαφάνειες του μαθήματος. Κωδικός πιστοποιητικού: opencourses

Θεματικές Ενότητες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΩΝ Μ.Ε.Κ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ (OBD)

ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΥΔΡΟΓΟΝΟ - ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -