Μεταλλικές Κατασκευές Ι

Σους Ισάμ

Περιγραφή

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των βασικών θεμάτων των Ευρωκωδικών που αφορούν στις μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές. Επιβάλλεται για όσους το επιθυμούν η περαιτέρω εμβάθυνση σε ειδικά θέματα μεταλλικών κατασκευών ώστε να παρέχεται μια συνοπτική αλλά πλήρης γνώση των θεμάτων αυτών που θα αποτελεί τη βάση για κάθε μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση με τη μελέτη και κατασκευή των κατασκευών αυτών.
το μάθημα περιλαμβάνει
    Ειδικά στοιχεία του κανονισμού φορτίσεων (δράσεις σεισμού και ανεμοποίησης)
    Μέσα σύνδεσης-κοχλιώσεις και συγκολλήσεις, συστήματα παγίωσης μεταλλικών κατασκευών (τεγίδες, μηκίδες, σύνδεσμοι στέγης, αντιανέμιοι και χ-σύνδεσμοι)
    Συνδέσεις δοκών-υποστυλωμάτων, βάσεις υποστυλωμάτων.

Θεματικές Ενότητες

Σημειώσεις θεωρίας του μαθήματος Μεταλικές Κατασκευές

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -