Μικροοικονομική

Αλεξανδράκης Αλέξανδρος

Περιγραφή

 • Εισαγωγή στην Οικονομική: Μικροοικονομική και Μακροοικονομική, Μέθοδοι και εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης, Υποδείγματα και συναρτήσεις.
 • Στενότητα, Επιλογή και Κόστος Ευκαιρίας
 • Ζήτηση, Προσφορά, προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης-προσφοράς.
 • Ελαστικότητες: Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, σταυροειδής ελαστικότητα, εισοδηματική ελαστικότητα
 • Η θεωρία του καταναλωτή
 • Η θεωρία της παραγωγής.
 • Ο τέλειος ανταγωνισμός.
 • Το μονοπώλιο
 • Ο ατελής ανταγωνισμός.
 • Η κρατική παρέμβαση.

Θεματικές Ενότητες

Ασκήσεις

Σημειώσεις

Δικτυακοί τόποι

Θέματα συζήτησης

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -