Μακροοικονομική

Αλεξανδράκης Αλέξανδρος

Περιγραφή

  • Βασικά Μακροοικονομικά μεγέθη,
  • ΑΕΠ και Εθνικό Εισόδημα,
  • Κατανάλωση, Αποταμίευση, Επένδυση, γενικά και ειδικά της Ελληνικής οικονομίας,
  • Προσδιορισμός επιπέδου ισορροπίας του εθνικού εισοδήματος, οι μεταβολές του Εισοδήματος και ο πολλαπλασιαστής,
  • Μακροοικονομικές πολιτικές (Δημοσιονομική, Νομισματική, Εισοδηματική),
  • ο νόμος του SAY,
  • Χρήμα και Νομισματική Πολιτική,
  • συναρτήσεις IS & LM,
  • Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

Θεματικές Ενότητες

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -