Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

Αλεξανδράκης Αλέξανδρος

Περιγραφή

1. Εισαγωγή και ορισμός της σύγχρονης Οικονομικής Ανάπτυξης και Μεγέθυνσης
2. Σύγχρονες θεωρίες της οικονομικής μεγέθυνσης
3. Βασικά χαρακτηριστικά των στρατηγικών ανάπτυξης, Πολιτική σε βασικούς τομείς της οικονομίας
4. Τα διάφορα υποδείγματα εξωγενούς και ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης
5. Ανάπτυξη και η Περιφερειακή Ανάπτυξη: Βασικές έννοιες, ορισμοί και περιεχόμενο της περιφερειακής οικονομικής
6. Αναγκαιότητα και αντικειμενικοί σκοποί της περιφερειακής πολιτικής, το επίπεδο και το πλαίσιο άσκησης της περιφερειακής πολιτικής
7. Θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης
8. Μορφές, αίτια και συνέπειες του περιφερειακού προβλήματος
9. Περιφερειακή Πολιτική της Ε.Ε.
10. Οι περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα
11. Ανάπτυξη, φορείς προγραμματισμός, ανθρώπινο δυναμικό και διαχείριση πόρων.
12. Σύγχρονη στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα
13. Σύνοψη-Συμπεράσματα

Θεματικές Ενότητες

Σημειώσεις μαθήματος

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -