Βάσεις Δεδομένων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Κεχρής Ευάγγελος

Περιγραφή

Οι στόχοι αυτού του θεωρητικού μέρους μαθήματος είναι:

  • Να καταδείξει την σημασία των έγκυρων και έγκαιρων δεδομένων τόσο στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης όσο και στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων
  • Να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες της τεχνολογίας των βάσεων δεδομένων που καθιστά εφικτή την πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες
  • Να παρουσιάσει και να αναλύσει τις βασικές αρχές των σχεσιακών βάσεων δεδομένων
  • Να περιγράψει και να αναλύσει τα στάδια ανάπτυξης μίας βάσης δεδομένων, το ανθρώπινο δυναμικό που είναι απαραίτητο και εργαλεία που είναι διαθέσιμα για το εγχείρημα αυτό

Θεματικές Ενότητες

–Τι είναι Δεδομένα & Πληροφορίες;

–Ποια είναι η σημασία τους για μία επιχείρηση;

–Τι εργαλεία λογισμικού υπάρχουν για τη διαχείριση δεδομένων;

–Ποιοι είναι οι απαραίτητοι άνθρωποι;

–Τι είναι Δεδομένα & Πληροφορίες;

–Ποια είναι η σημασία τους για μία επιχείρηση;

–Τι εργαλεία λογισμικού υπάρχουν για τη διαχείριση δεδομένων;

–Ποιοι είναι οι απαραίτητοι άνθρωποι;

–Πώς υλοποιείται στον Η/Υ μία βάση δεδομένων σήμερα

–Πώς είναι δυνατό να μετατραπεί ένα ΜΟΣ σε σχεσιακή Β.Δ.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -