Μετασχηματισμοί Αστικού Χώρου

Λίλα Θεοδωρίδου

Περιγραφή

Εξετάζονται διαδοχικά : οι βασικές έννοιες του Πολεοδομικού δικαίου, το Συνταγματικό πλαίσιο του Πολεοδομικού σχεδιασμού, η ιστορική εξέλιξη του Πολεοδομικού δικαίου στην Ελλάδα και οι φορείς άσκησης Πολεοδομικής πολιτικής σε κεντρικό και αποκεντρωμένο επίπεδο, τα νομικά εργαλεία του Γενικού Πολεοδομικού σχεδιασμού, καθώς και το νομικό πλαίσιο ρύθμισης των ειδικών περιπτώσεων πολεοδομικού σχεδιασμού, τα μέσα και οι μηχανισμοί εφαρμογής και άσκησης πολιτικής γης και τέλος οι διαδικασία ελέγχου της συμμόρφωσης προς τους κανόνες του Πολεοδομικού δικαίου. Προδιαγραφές Πολεοδομικών μελετών. Πολεοδομικά σχέδια. Ρυθμιστικό. Γενικό Πολεοδομικό. Πολεοδομική μελέτη επέκτασης αναθεώρησης. Ειδικές κατηγορίες μελετών. Περιεχόμενο, διαδικασία, μεθοδολογία εκπόνησης, φορείς σύνταξης. Απολογισμός και αξιολόγηση εφαρμογών των θεσμικών πλαισίων. Όροι δόμησης και συστήματα δόμησης. Αναφορά στον οικοδομικό κανονισμό. Αναφορά σε υπόβαθρα.

Λέξεις Κλειδιά: ΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ

Θεματικές Ενότητες

Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και ορολογία. Περιγραφή της δομής του αστικού ιστού: δρόμοι, οικοδομικές νησίδες, πλατείες. Οργανικοί και Γραμμικοί Ιστοί

Η πολεοδομία του μοντερνισμού μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το παράδειγμα της Brazilia. New Towns στην Αγγλία. Σχεδιασμένες προαστειακές επεκτάσεις (Σουηδία). Grandes Ensemples (Γαλλία). Ανοικοδόμηση στο αναπτυσσόμενο κόσμο. Αμφισβήτηση των συμβατικών οικιστικών μονάδων: ΤΕΑΜ 10, Chr. Alexander. Το πολεοδομικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα μεγάλα προγράμματα αναπλάσεων. Αναζωογόνηση (regeneration) των αστικών κέντρων. Αστικός γαλαξίας.

Η κατάρρευση των καθολικών οραμάτων. Νέα κρίσιμα ζητήματα αστικού σχεδιασμού. Η συνύπαρξη και αλληλεπίδραση παλιού και νέου. Ανάμιξη χρήσεων και πολλαπλών μοντέλων κίνησης. Επιστροφή στην τοπικότητα. Συμμετοχικός σχεδιασμός, Compact City (περιβαλλοντικά βιώσιμη πόλη), Smart/Intelligent City. Απόδραση από τον αστικό χώρο. Α-χωρική κοινωνία.

Παρουσίαση της νεότερης ελληνικής πολεοδομίας. Νομοθετήματα, πολεοδομικά εργαλεία. Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ), Ρυθμιστικές/Πολεοδομικές μελέτες, μελέτες εφαρμογής

Να εξοικειώσει τους σπουδαστές με τον ρόλο, τις τυπολογίες και τις νέες τάσεις στο σχεδιασμό αστικών και περιαστικών πάρκων και πλατειών.

Να εξοικειώσει τους σπουδαστές με ειδικά θέματα όπως ο σχεδιασμός ακαδημαϊκών, τεχνολογικών campus, αναπλάσεις αστικών κενών, ιστορικών κέντρων και παραθαλασσίων μετώπων. Επίσης να υποδείξει τα νέα αστικά τοπία στο εσωτερικό πολυλειτουργικών χώρων (αεροδρόμια, malls, σταθμοί) και να αναλύσει master plans μεγάλων διοργανώσεων.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -