Αριθμητική Ανάλυση

Κλεΐδης Κωνσταντίνος

Περιγραφή

Η παρουσίαση των πλέον συνήθων αριθμητικών μεθόδων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισμού στοιχειωδών υπολογιστικών μέσων κατά την επίλυση Μηχανολογικών και Επιστημονικών προβλημάτων.

Σφάλματα υπολογισμών: Βασικές έννοιες, είδη σφαλμάτων, μετάδοση σφάλματος κατά τους αριθμητικούς υπολογισμούς. Προσεγγιστικές εκφράσεις συναρτήσεων: Το συμπτωτικό πολυώνυμο και τα πολυώνυμα των Taylor και Mc Laurin, εφαρμογές σε αριθμητικές μεθόδους επίλυσης προβλημάτων – ολοκλήρωση συναρτήσεων σε μη κλειστή μορφή. Αριθμητική επίλυση αλγεβρικών εξισώσεων: Εύρεση ριζών - μέθοδος των regula falsi, μέθοδος των Newton-Raphson. Αριθμητική παρεμβολή: Γραμμική παρεμβολή, πλήρης παρεμβολή με τη μέθοδο του Newton. Διπλή γραμμική παρεμβολή. Αριθμητική παραγώγιση: Γραμμική παραγώγιση, πλήρης παραγώγιση με τη βοήθεια του συμπτωτικού πολυωνύμου του Newton. Αριθμητική ολοκλήρωση: Μέθοδος του τραπεζίου, μέθοδος του Cotes. Αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης: Η μέθοδος του Euler, η μέθοδος του Taylor, η μέθοδος των Runge-Kutta 2ης και 4ης τάξης.

Θεματικές Ενότητες

Βασικές έννοιες 

 • Σφάλματα
 • Μετάδοση σφαλμάτων κατά τους υπολογισμούς
 • Πεπερασμένες και διαιρεμένες διαφορές
 • Μετάδοση σφαλμάτων σε πίνακα διαφορών

Αριθμητική επίλυση μη γραμμικών εξισώσεων

 • Εντοπισμός των ριζών
 • Αριθμητική επίλυση μη γραμμικών εξισώσεων
 • Υπολογισμός των ριζών με επαναληπτικές μεθόδους
 • Μέθοδος Newton – Raphson

Πολυωνυμική παρεμβολή 

 • Παρεμβολή Langrange
 • Πολυώνυμο παρεμβολής Newton με διαιρεμένες διαφορές

Αριθμητική Ολοκλήρωση

 • Κανόνας ή τύπος του τραπεζίου
 • Κανόνας Simpson
 • Κανόνας των 3/8

Ασκήσεις Αριθμητικής Ανάλυσης

 • Επίλυση μη-γραμμικών εξισώσεων

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -