Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

  • - Δευτέρα, 09 Μαΐου 2016 -

    Το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνει για την βράβευση του έργου «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» (opencourses.gr) από τον διεθνή οργανισμό Open Education Consortium.

    Συγκεκριμένα, έλαβε το βραβείο «2016 Open Education Award for Excellence» στην κατηγορία Creative Ιnnovation.

    Θερμές ευχαριστίες στους συνεργάτες του έργου καθώς και στους συνεργάτες των ιδρυματικών έργων για τα Ανοικτά Μαθήματα, όπως και επίσης και στους δημιουργούς – διδακτικό προσωπικό τ