Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Επικοινωνία

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα - ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Το γραφείο του προγράμματος \"Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα\" βρίσκεται στο Κτίριο Κέντρου Ερευνών,

Συμβουλευτικής και Συστημάτων Πληροφορικής , 1ος όροφος και λειτουργεί καθημερινά 09:00 - 14:00.

Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες
+30 23210 49171
- Μη διαθέσιμο -
 opencourses <at> teicm.gr