Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτρονική

Θεμελής Δημήτριος

Περιγραφή

Yλοποίηση/συνδεσμολογία κυκλώματος και μετρήσεις ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών μεγεθών στα εξής αντικείμενα:

Τάση, ένταση, ωμική αντίσταση, πηνίο, πυκνωτής στο συνεχές ρεύμα. Τάση, ένταση, ωμική αντίσταση, πηνίο, πυκνωτής, σύνθετη αντίσταση στο εναλλασσόμενο ρεύμα. Συντονισμός. Έμμεση και άμεση μέτρηση πραγματικής, άεργης και φαινόμενης ισχύος μονοφασικής κατανάλωσης. Έμμεση και άμεση μέτρηση συντελεστή ισχύος μονοφασικής κατανάλωσης. Διόρθωση συντελεστή ισχύος. Τριφασική τάση, ρεύμα, ισχύς και συντελεστής ισχύος. Σχέσεις μεταξύ των ηλεκτρικών μεγεθών μετασχηματιστή. Παλμογράφος: μετρήσεις, έλεγχοι. Ανορθωτής, ανορθωτικές διατάξεις. Σχεδιο-μελέτες βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, όσον αφορά την καλωδίωση και τον τρόπο τροφοδοσίας.

Θεματικές Ενότητες

Σημειώσεις Μαθήματος Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτρονική

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -