Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Στρουθόπουλος Χαράλαμπος

Περιγραφή

Η  Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας  (ΨΕΕ) αποτελεί  έναν ευρύ επιστημονικό  κλάδο  που αναπτύχθηκε  με την ραγδαία εξέλιξη  των υπολογιστών. Ο όρος  εικόνα χρησιμοποιείται ευρύτερα από την απλή απεικόνιση  ενός σκηνικού και περιλαμβάνει  την επεξεργασά κάθε είδους  πληροφοριών. Τα υπερηχογραφήματα, οι μαγνητικές τομογραφίες, οι δορυφορικές φωτογραφίες κ.α. μπορούν να επεξεργαστούν  ως ψηφιακές εικόνες.

Οι στόχοι  της ΨΕΕ είναι οι εξής:

 • Η ψηφιοποίηση και κωδικοποίηση εικόνων με σκοπό την αποθήκευση, μετάδοση και εκτύπωσή τους.
 • Η βελτίωση και η αποκατάσταση των εικόνων με σκοπό την καλύτερη απεικόνισή τους.
 • Η ανάλυση και κατανόηση των εικόνων

Λέξεις Κλειδιά: Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας

Θεματικές Ενότητες

Σκοπός της ενότητας είναι παρουσίαση των βασικών ορισμών και στοιχείων όπως:

Ο ορισμός της Ψηφιακής εικόνας, τα είδη της και οι κωδικοποιήσεις τους, τα εικονοστοιχεία και οι γειτονιές τους, το Ιστόγραμμα και οι μάσκες.

Παρουσίαση των παρακάτω

- Κωδικοποίησης δυαδικής εικόνας κατά μήκος διαδρομής

- Συνδεδεμένα στοιχεία και Κωδικοποίηση αλυσίδας

- Μετασχηματισμός του Hough

Σκοπός της ενότητας είναι η παρουσίαση μεθόδων για την επεξεργασία εικόνων αποχρώσεων του γκρι. Παρουσιάζονται μέθοδοι για εξομάλυνση, εξισορρόπηση ιστογράμματος, μετατροπή της εικόνας σε δυαδική, πολυκατωφλίωση, συμπίεση εικόνας, ανίχνευση ακμών και μεταβολή των διαστάσεων.

Σκοπός της ενότητας είναι παρουσίαση μορφολογικών πράξεων σε δυαδικές εικόνες. Παρουσιάζονται οι πράξεις

 • Μεταφορά (Translation)
 • Ανάκλαση (Reflection)
 • Συμπλήρωμα (Complement)
 • Τομή (Intersection)
 • Ένωση (Union)
 • Διαφορά (Difference)
 • Διαστολή (Dilation)
 • Διάβρωση (Erosion)
 • Άνοιγμα (Opening)
 • Κλείσιμο (Closing)

και δίνονται ολοκληρωμένα παραδείγματα.

Σκοπός της ενότητας είναι η εργαστηριακή εφαρμογή των αλγορίθμων με το λογισμικό MATLAB. Παρουσιάζονται βασικές εντολές του λογισμικού και παραδείγματα εφαρμογών

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -