Βιομηχανική Πληροφορική

Βολογιαννίδης Σταύρος

Περιγραφή

 • Πληροφορικό μοντέλο Βιομηχανικού Οργανισμού. Αρχές λειτουργίας και προγραμματισμού ολοκληρωμένων συστημάτων παραγωγής (CIM)
 • Κατανεμημένα συστήματα ελέγχου, (DCS), κλειστής αρχιτεκτονικής,
 • Συστήματα Ελέγχου Πραγματικού χρόνου, με κρισιμότητα ασφάλειας.
 • Συστήματα εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA),
 • Κατανεμημένα συστήματα ανοικτής αρχιτεκτονικής,
 • Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC),
 • Υλικό και Λογισμικό Βιομηχανικών εφαρμογών, Υπολογιστές στην παραγωγή. Διαθεσιμότητα Υπολογιστικών Συστημάτων. Πληροφορικά Συστήματα Συντήρησης Εξοπλισμού.
 • Πρότυπα ανάπτυξης λογισμικού για συστήματα βιομηχανικού ελέγχου ανοικτής αρχιτεκτονικής,
 • Γλώσσες προγραμματισμού, Εργαλεία λογισμικής μηχανικής,
 • Τεχνολογία Βιομηχανικού Λογισμικού, πρότυπα ποιότητας,  Λειτουργικά συστήματα, ελεγκτές πεδίου, συστήματα διαχείρισης πόρων.
 • Προγράμματα και βάσεις δεδομένων πραγματικού χρόνου. Επικοινωνίες και συγχρονισμός. Μαθηματικά μοντέλα και προσομοίωση. Εικονική πραγματικότητα στη βιομηχανία,
 • Βιομηχανικά δίκτυα υπολογιστών, ασύρματα βιομηχανικά δίκτυα.
 • Παραδείγματα ανάπτυξης λογισμικού για αυτόματο έλεγχο βιομηχανικών διεργασιών

Θεματικές Ενότητες

Στόχοι Β.Π., Χρηματοοικονομικός τομέας, Τομέας της παραγωγής, Διακίνηση και αξιοποίηση της πληροφορίας, σύντομο Case study με έμφαση σε προβλήματα Β.Π. και ελέγχου.

Σύστημα, διεργασία, Αυτοματισμός, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, ιστορικά στοιχεία, η έννοια της ανατροφοδότησης, αισθητήρια, μεταδότες, ελεγκτές, ενεργοποιητές, τελικά στοιχεία.

Τοπικές μονάδες ελέγχου, A/D, D/A converters, δειγματοληψία, απαλοιφή θορύβου.

Λειτουργίες ελέγχου μιας βιομηχανίας σε επίπεδα, Άμεσος Αυτόματος Έλεγχος, Εποπτικός έλεγχος.

Case study:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ

Διαδικασία σχεδίασης ελεγκτή, Αλγόριθμοι ελέγχου, Αλγόριθμος ελέγχου τριών όρων (PID).

Ziegler-Nichols μέθοδος κλειστού/ανοιχτού βρόγχου, Cohen-Coon μέθοδος, Μέθοδος τροποποίησης, Ασκήσεις.

Βασικά στοιχεία ενός PLC, Τύποι μονάδων εισόδου/εξόδου, IEC 61131 - Προγραμματισμός PLC.

Βασικά Στοιχεία της γλώσσας Ladder, Παραδείγματα - Ασκήσεις

Βασικά στοιχεία ψηφιακών δικτύων, ARCNET

LonWorks, Controller Area Network, DeviceNet, Actuator Sensor Interface, PROFIBUS, MODBUS.

Συντήρηση εξοπλισμού, Αντιδραστική συντήρηση, Προβλεπτική συντήρηση, Συστήματα πρόγνωσης και διάγνωσης βλαβών, Τεχνικές προβλεπτικής συντήρησης.

Συστήματα ERP

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διοίκηση Σχηματισμών Λογισμικού, Ποιότητα λογισμικού, Διασφάλιση ποιότητας Λογισμικού ISO 9000, Σχέδιο προτύπου διασφάλισης ποιότητας λογισμικού

Έρευνα στα πλαίσια της κοινωνίας της πληροφορίας: Καταγραφή των τάσεων για τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -