Ανθρωπογεωγραφία και Οικονομική του Χώρου

Φουτάκης Δημήτριος

Περιγραφή

Εισαγωγή στην επιστημολογία της γεωγραφίας.

Εισαγωγή στη χωρική ανάλυση (χωροθέτηση, κινήσεις, ροές, δίκτυα, κόμβοι, όρια, έννοιες και επίπεδα του χώρου).

Κόστος μεταφοράς και θεωρίες εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων, περιοχές αγοράς και εγκατάσταση επιχειρήσεων.

Ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης (μεταφορές, γεωγραφική κατανομή παραγωγικών δραστηριοτήτων, φυσικών και ανθρώπινων πόρων, περιφερειακές ανισότητες, θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης).

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -