Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι

Δάπης Δημήτριος

Περιγραφή

Α. Μηχανογραφική τήρηση απλογραφικών βιβλίων

1: Ενημέρωση απλογραφικών βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ, με τη χρήση λογιστικών προγραμμάτων μηχανογράφησης.
2: Εκμάθηση λογιστικών προγραμμάτων μηχανογραφικής τήρησης απλογραφικών βιβλίων.
3: Δημιουργία εταιρείας με τήρηση απλογραφικών βιβλίων.
Παραμετροποίηση αρχείων και αιτιολογιών σε δημιουργία νέας εταιρείας. Αρχεία. Κινήσεις ημέρας. Έλεγχοι κινήσεων, Προσωρινές και οριστικές κινήσεις.
4: Απογραφή. Συμψηφιστικές και ταμειακές εγγραφές. Αναλυτικά καθολικά. Εκτυπώσεις απλογραφικών βιβλίων.
Παρακολούθηση υπολοίπων πελατών και προμηθευτών.
5: Μοντέλα άρθρων. Στατιστικά στοιχεία. Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.
6: Περιοδική και εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ.
7: Λογιστικός προσδιορισμός κερδών.

Β. Μισθοδοσία προσωπικού μηχανογραφικά
8: Δημιουργία εταιρείας με τη χρήση προγράμματος μισθοδοσίας και βασικές εργασίες παραμετροποίησης. Απογραφή εργοδότη σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.
9: Απογραφή εργαζομένου σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Αναγγελία πρόσληψης εργαζομένου. Είδη Συμβάσεων εργασίας.
10: Πρόγραμμα προσωπικού, Υπολογισμός μισθού, Μισθοδοτική κατάσταση, ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση), Εξοφλητική απόδειξη πληρωμής.
11: Προσωρινή δήλωση ΦΜΥ, αναγγελία απόλυσης, αποζημίωση απόλυσης εργαζομένου.
12: Οριστική δήλωση ΦΜΥ.
13: Βεβαίωση αποδοχών, Βιβλίο αδειών, Βιβλίο υπερωριών, Λογιστικό άρθρο μισθοδοσίας.

Θεματικές Ενότητες

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXTRA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ EPSILON.

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ.

   ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -