Δυναμική των Κατασκευών

Κολιόπουλος Παναγιώτης

Περιγραφή

Εισαγωγή στην φύση των δυναμικών φορτίων και ανάπτυξη των εννοιών της εσωτερικής και γεωμετρικής απόσβεσης. Επίλυση δυναμικών προβλημάτων με αναλυτικές και προσεγγιστικές μεθόδους. Σεισμική φασματική ανάλυση κατασκευών.

Λέξεις Κλειδιά: Ταλάντωση, Βαθμοί ελευθερίας, Ιδιομορφική ανάλυση, Σεισμικά φορτία


Κωδικός: TMC108
Σχολή - Τμήμα: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Πολιτικοί Μηχανικοί ΤΕ) » Προπτυχιακό
Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
Χρήστες: 2 εγγεγραμμένοι
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Ανάπτυξη ικανότητας κατάστρωσης και επίλυσης της διαφορικής εξίσωσης ταλάντωσης, λόγω αρχικών συνθηκών

Κατάστρωση και επίλυση της μη ομογενούς διαφορικής εξίσωσης ταλάντωσης. Επαλληλία ομογενούς και ειδικής λύσης υπό την δράση διαφόρων απλών δυναμικών διεγέρσεων

Μετατροπή του προβλήματος εδαφικού κραδασμού σε ισοδύναμο πρόβλημα επιβαλλόμενου δυναμικού φορτίου. Χρήση ολοκληρώματος Duhamel. Κατασκευή και αξιοποίηση φασμάτων απόκρισης

Μόρφωση εξισώσεων κίνησης πολυβάθμιων ταλαντωτών. Μόρφωση μητρών μάζας και δυσκαμψίας. Προσδιορισμός Ιδιοσυχνοτήτων και Ιδιομορφών. Μέθοδος ιδιομορφικής επαλληλίας. Φασματική σεισμική ανάλυσης πολυώροφων κτιρίων

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -