Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Δυναμικά φορτία έργων μηχανικού. Ελεύθερη ταλάντωση μονοβάθμιων ταλαντωτών με και χωρίς απόσβεση.. Απόκριση μονοβάθμιου ταλαντωτή σε αρμονική, κρουστική και τυχαία φόρτιση. Ολοκλήρωμα του Duhamel. Σεισμική φόρτιση - φάσματα απόκρισης. Φάσματα σχεδιασμού - ΕΑΚ. Πολυβάθμιοι ταλαντωτές - ιδιοπερίοδοι - ιδιομορφές. Η μέθοδος της ιδιομορφικής επαλληλίας. Φασματική σεισμική απόκριση πολυβάθμιων συστημάτων

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Η απόκτηση ικανότητας μόρφωσης κατάλληλου δυναμικού συστήματος κτηρίων και η επίλυσή τους, χωρίς την χρήση λογισμικού.

Η απόκτηση αισθητηρίου και ικανότητας ελέγχου αποτελεσμάτων ανάλυσης μέσω Η/Υ.

Απόκτηση εμπειρίας εφαρμογής των διατάξεων του ΕΑΚ.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Δυναμική των Κατασκευών – Θεωρία και Εφαρμογές στη Σεισμική Μηχανική, Anil K. Chopra, εκδ. Χ.ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ, 3η εκδ./2008

Δυναμική Συμπεριφορά των Κατασκευών, Geoffrey B. Warburton, εκδ. Χ.ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ, 1η εκδ./1976

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Εισήγηση

Εργαστήριο

Ασκήσεις

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Εξετάσεις

Ασκήσεις

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Στατική, Μαθηματικά

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Κολιόπουλος Παναγιώτης

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Φοιτητές ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Δυναμική των Κατασκευών – Θεωρία και Εφαρμογές στη Σεισμική Μηχανική, Anil K. Chopra, εκδ. Χ.ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ, 3η εκδ./2008

Δυναμική Συμπεριφορά των Κατασκευών, Geoffrey B. Warburton, εκδ. Χ.ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ, 1η εκδ./1976

Περισσότερα

Περισσότερα

-