Διάλεξη 01. Σφάλματα, Αριθμητική σημαντικών ψηφίων.

Οι έννοιες του απόλυτου και του σχετικού σφάλματος μιας μέτρησης, Αριθμητική Σημαντικών ψηφίων, Σφάλμα αποκοπής και στρογγύλευσης.