Διάλεξη 02. Υπολογισμός των πραγματικών ριζών συναρτήσεων.

Υπολογισμός των πραγματικών ριζών συναρτήσεων.  Περιγραφή του προβλήματος. Μέθοδοι Διχοτόμησης και Εσφαλμένου σημείου (regulae falsi)