Διάλεξη 03. Πραγματικές ρίζες συναρτήσεων. Μέθοδος του Newton.

Πραγματικές ρίζες συναρτήσεων, Μέθοδος του Newton.  Μέθοδοι λύσης στο Excel.