Διάλεξη 05. Επίλυση γραμμικών και μη γραμμικών συστημάτων

Επίλυση γραμμικών και μη γραμμικών συστημάτων . Να γνωρίζουν οι φοιτητές να υπολογίζουν τη λύση ενός Συστήματος Γραμμικών εξισώσεων με τις μεθόδους Cramer και Gauss-Cholevsky. Επίλυση μη γραμμικών Εξισώσεων με τη μέθοδο του Newton.  Εφαρμογή σε υπολογιστή.