Διάλεξη 07. Συμπτωτικό πολυώνυμο του Νewton- το πρόβλημα της Παρεμβολής

Πίνακες Πεπερασμένων Διαφορών, το Συμπτωτικό πολυώνυμο του Νewton και το πρόβλημα της Παρεμβολής. Γραμμική και πλήρης παρεμβολή, Διπλή γραμμική παρεμβολή.