Διάλεξη 08. Αριθμητική παραγώγιση.

Αριθμητική παραγώγιση.  Η έννοια της, απλοί τύποι  και παραγώγιση του συμπτωτικού πολυωνύμου.