Διάλεξη 09. Αριθμητική ολοκλήρωση.

Αριθμητική ολοκλήρωση.  Κατανόηση του προβλήματος.  Μέθοδος του τραπεζίου.  Οι τύποι του Cotes που αναφέρονται στη χρήση συμπτωτικού πολυωνύμου 1οι, 2ου, 3ου, 4ου και 6ου βαθμού