Διάλεξη 13. Εφαρμογές στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού.

Εφαρμογή της Αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων  σε θέματα της Επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού (ταλαντώσεις).