ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Η κατάρρευση των καθολικών οραμάτων. Νέα κρίσιμα ζητήματα αστικού σχεδιασμού. Η συνύπαρξη και αλληλεπίδραση παλιού και νέου. Ανάμιξη χρήσεων και πολλαπλών μοντέλων κίνησης. Επιστροφή στην τοπικότητα. Συμμετοχικός σχεδιασμός, Compact City (περιβαλλοντικά βιώσιμη πόλη), Smart/Intelligent City. Απόδραση από τον αστικό χώρο. Α-χωρική κοινωνία.

Μάθημα 7 Μετανεωτερική Πολεοδομία
Διάλεξη 07 link
Μετανεωτερική πολεοδομία. Η κατάρρευση των καθολικών οραμάτων. Νέα κρίσιμα ζητήματα αστικού σχεδιασμού. Αντιληπτικές θεωρίες για την οργάνωση του χώρου. Η συνύπαρξη και αλληλεπίδραση παλιού και νέου. Ανάμιξη χρήσεων και πολλαπλών μοντέλων κίνησης. Επιστροφή στην τοπικότητα. New Urbanism: η ιδέα ενός νέου τύπου οργανικού σχεδιασμού. Συμμετοχικός σχεδιασμός, Compact City (περιβαλλοντικά βιώσιμη πόλη), Smart/Intelligent City, απόδραση από τον αστικό χώρο, α-χωρική κοινωνία.