Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Παρουσίαση της νεότερης ελληνικής πολεοδομίας. Νομοθετήματα, πολεοδομικά εργαλεία. Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ), Ρυθμιστικές/Πολεοδομικές μελέτες, μελέτες εφαρμογής

ΜΑΘΗΜΑ 5 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ
Διάλεξη 05 link
Η νεότερη ελληνική πολεοδομία. H πολεοδομία κατά την περίοδο του Καποδίστρια (1828-31). Πολεοδομικά σχέδια κατά την περίοδο του Οθωνα (1833-1862) και μετά. Ο σχεδιασμός της Αθήνας (Κλεάνθης, Shaubert). Ο επανασχεδιασμός της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά του 1917. Η Υπηρεσία Ανοικοδόμησης Ανατολικής Μακεδονίας. Προσφυγικοί Συνοικισμοί. Τα μεσοπολεμικά προάστεια της Αθήνας. Η κατοχή. Η ανασυγκρότηση και ο Κ. Δοξιάδης. Το πρόγραμμα του ΟΕΚ. Ανάπτυξη του τουρισμού. Η διατήρηση της Πλάκας και των παραδοσιακών οικισμών. Προγράμματα Οργανωμένης Δόμησης. Σύνοψη-σύγκριση με Ευρώπη, προοπτικές.
ΜΑΘΗΜΑ 8 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ
Διάλεξη 08 link
Πολεοδομική Νομοθεσία στη νεότερη Ελλάδα. Τα πρώτα νομοθετήματα (1835-1867). Το πρώτο συστηματικό νομοθέτημα (Ν. 10-8-1923). Οι νόμοι 374/1929, 947/1979, 1337/1983, 2508/1997. Κανονιστική και Επεμβατική Νομοθεσία, Πολεοδομικά εργαλεία: ΖΕΠ, ΖΑΑ, ΖΟΕ, ΖΕΕ, ΖΕΚ. Πολεοδομικοί παράμετροι: οικιστική πυκνότητα, συντελεστής δόμησης, δείκτης πυκνοκατοίκησης.