ΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Να εξοικειώσει τους σπουδαστές με τον ρόλο, τις τυπολογίες και τις νέες τάσεις στο σχεδιασμό αστικών και περιαστικών πάρκων και πλατειών.

ΜΑΘΗΜΑ 9 Αστικά-περιαστικά πάρκα, πλατείες, αστικό πράσινο
Διάλεξη 09 link
Ανοικτοί χώροι στην πόλη. Πάρκα, κήποι, πλατείες. Τυπολογίες. Αρχιτεκτονική Τοπίου. Το κίνημα των πάρκων. Διάσημα πάρκα. Central Park (NY), Parc Citroen, Parc la Vilette, de Bercy (Paris). Εθνικός κήπος (Αθήνα). Τυπολογίες ελληνικών πλατειών. Μ.Ο αστικού πράσινου σε διάφορες ευρωπαϊκές και ελληνικές πόλεις. Ανάλυση εφαρμογών όπως το Αττικό Πράσινο. Σύγχρονες τάσεις.