ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ

Να εξοικειώσει τους σπουδαστές με ειδικά θέματα όπως ο σχεδιασμός ακαδημαϊκών, τεχνολογικών campus, αναπλάσεις αστικών κενών, ιστορικών κέντρων και παραθαλασσίων μετώπων. Επίσης να υποδείξει τα νέα αστικά τοπία στο εσωτερικό πολυλειτουργικών χώρων (αεροδρόμια, malls, σταθμοί) και να αναλύσει master plans μεγάλων διοργανώσεων.

ΜΑΘΗΜΑ 10 Eκπαιδευτικά, Τεχνολογικά και Θεματικά Campus
Διάλεξη 10 link
Χωρικά μοντέλα και τυπολογίες ακαδημαϊκών campus. Παραδείγματα από την ελληνική εμπειρία: ρυθμιστικά σχέδια, διάχυτη αστική χωροθέτηση, περιχαρακωμένο μοντέλο. Ο ρόλος του σχεδιασμού. Τεχνολογικά, επιστημονικά ή ερευνητικά campus. Θεματικά πάρκα αναψυχής.
ΜΑΘΗΜΑ 11 ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ-ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΩΝ ΜΕΤΩΠΩΝ OLYMPIC CITIES/EXPO
Διάλεξη 11 link
Αναπλάσεις αστικών κενών (urban void): η ανάκτηση εγκαταλειμμένων περιοχών (ανενεργοί βιομηχανικοί χώροι, στρατόπεδα, παλιά λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί). Παραδείγματα: Ελληνικό, Τσαλαπάτα (Βόλος). Αναπλάσεις ιστορικών κέντρων και ένταξη νέων χρήσεων, κυρίως πολιτιστικές και τριτογενείς. Παραδείγματα: Potsdamen Platz, Museum Island (Berlin), Museum Quarter (Vienna). Ανάληψη μεγάλων διοργανώσεων από τις πόλεις: Ολυμπιακοί Αγώνες, ΕΧPO. Ανάκτηση παραθαλασσίων μετώπων. Παραδείγματα: Φαληρικό Δέλτα, Παραλία Θεσσαλονίκης, Λεμεσσού, Bilbao, Valenthia.
Μάθημα 12 Τα νέα αστικά τοπία Σταθμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κέντρα (ως νέος δημόσιος χώρος)
Διάλεξη 12 link
Νέα Αστικά Τοπία. Η δημιουργία νέου δημόσιου χώρου στο εσωτερικό πολυλειτουργικών χώρων, όπως σταθμών, αεροδρομίων, εμπορικών κέντρων. Παραδείγματα: EuraLille, JFK, Frankfurt Airports. Νέες κεντρικές αστικότητες: Athens, Cosmos Mall. Πόλη και παγκοσμιοποίηση. Global City. πόλη και όρια, πόλη και λογοτεχνία, πόλη και κινηματογράφος.