Διευκρινήσεις για τις «Ασκήσεις Πράξης (ΑΠ)

Ορισμοί και σύστημα εξέτασης.