Ενότητα 5-6

Διαχείριση φυσικών –ενεργειακών πόρων.

Ενέργεια – Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις.