Ενότητα 10

Δώδεκα σχόλια για την οικολογία και τη αειφόρο ανάπτυξη.


A. Το πρόβλημα της λειψυδρία.

B. Η καταστροφή των τροπικών δασών.

Γ. Πλημμύρες και ερημοποίηση.

Δ. Διάβρωση ακτογραμμής και απώλεια αιγιάλου.

Ε. Επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα.

ΣΤ. Αειφόρος ανάπτυξη.

Ζ. Οικολογικές βιώσιμες πόλεις.

Η. Στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης των πόλεων.

Θ. Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών.

Ι. Οικοτουρισμός, περιβαλλοντικός τουρισμός, αγροτικός τουρισμός.

Κ. Οικολογική σήμανση.

Λ. Περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Μ. Mεγάλες οικολογικές ιδέες- Χαμένες ευκαιρίες.