Ενότητα 3: Ταλάντωση λόγω εδαφικού κραδασμού – Φάσματα απόκρισης

Μετατροπή του προβλήματος εδαφικού κραδασμού σε ισοδύναμο πρόβλημα επιβαλλόμενου δυναμικού φορτίου. Χρήση ολοκληρώματος Duhamel. Κατασκευή και αξιοποίηση φασμάτων απόκρισης